ظرفیت ۳۵۰ هزار نفری در پذیرش مهرماه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور در گفتگوی زنده برنامه به وقت ایران در شبکه آموزش صدا و سیما گفت: این دانشگاه به عنوان بازوی غیردولتی آموزش های مهارتی در حال حاضر برای پذیرش مهرماه سال 1400 ظرفیت 350 هزار نفر را ایجاد نموده است و این دانشگاه و بخش خصوصی بدون کوچکترین بار مالی برای دولت در حل انجام کار خودش است.
وی بیان کرد: ظرفیت های آموزش های مهارتی باید بهینه شوند بطوریکه مردم بتوانند با مشکل مالی کمتری در این دوره ها شرکت کنند. سال گذشته نیز با وجود 350 هزار نفر ظرفیت پذیرش کمتر از 150 هزار نفر ثبت نام کردند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: ما در یک بخش لازم داریم که مردم با آموزش های مهارتی آشنا شوند. حمایت دولتی از آموزشهای مهارتی هم در زمان تحصیل و هم برای ایجاد شغل بعد از فارغ التحصیلی باید صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: دانش آموختگان دوره های مهارتی با چیزی در حدود 10 درصد از هزینه هایی که دولت برای ایجاد یک شغل لازم دارد می توانند شغل ایجاد کنند.
دکتر محمدحسین امید بیان کرد: در دانشگاه جامع علمی کاربردی حدود 700 دوره مقطع دار کاردانی و کارشناسی ناپیوسته داریم که بر مبنای مشاغل طراحی شده اند. دوره هایی که در این دانشگاه وجود دارد شغل محور هستند. چنانچه در 2 سال اخیر مراکز آموزش علمی کاربردی ماموریت گرا شدند و این ماموریت ها بر اساس خوشه های شغلی می باشد. بدین معنا که حوزه های شغلی مشخص شده است.
وی گرایش دانش آموختگان هنرستان ها را به دانشگاه های نظری، علت خالی بودن صندلی دانشگاه های مهارت آموزی همچون دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای دانست. از سوی دیگر دانشگاه های نظری با داشتن مزایای رایگان بودن و داشتن حمایت های زیادی همچون پرداخت شهریه، استفاده از خوابگاه و … باعث ایجاد گرایش متقاضیان به تحصیل در رشته های نظری شده اند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان این گفتگو تاکید کرد: اگر صلاحیت حرفه ای در کشور مستقر شود گرایش به سمت آموزش های مهارتی به راحتی انجام خواهد شد. در این دانشگاه نیز با بهره گیری از بخش خصوصی آمادگی کامل پیاده سازی صلاحیت حرفه ای در بخش آموزش های عالی و با موضوع ارزیابی صلاحیت حرفه ای را به طور کامل داریم.

 

  نظرات