تلاش برای کسب مجوز برگزاری حضوری کلاس های عملی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به تقلب هایی که در آزمون های مجازی صورت می گیرد، گفت: به دلیل مجازی بودن امتحانات این مورد بعید نیست، اما خوشبختانه برای ما در این دانشگاه گزارشی در این زمینه ارائه نشده است.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، اظهار داشت: آموزش به شکل ترکیبی (مجازی و حضوری) خوب است و معمولا آموزش مجازی مشکلات خاص خودش را دارد. به عنوان مثال با مسائلی از جمله سرعت پایین اینترنت، قطعی برق، عدم ارتباط حضوری و… مواجه هستیم. سعی شده است، طی شیوه نامه ها و دستوالعمل های لازم از مدرسین بخواهیم که به شکل آفلاین و آنلاین(برخط) مطالب خود را برای دانشجویان ارائه کنند.
وی توضیح داد: در برخی آموزش ها هم توانستیم استانداردهای لازم را داشته باشیم، اما متاسفانه شرایط به خصوص برای رشته های فنی که بخش عملی دارند دشوار بوده است، اغلب رشته های ما نیز فنی و مهارتی است. امیدواریم با عادی شدن شرایط و سرعت گرفتن واکسیناسیون بتوانیم در ترم آینده و به خصوص در مهرماه در بخش اعظمی از استان ها کلاس ها را به صورت حضوری یا ترکیبی برگزار کنیم.
دکتر مختار جلالی جواران درباره تعیین تکلیف برگزاری دروس عملی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در این دانشگاه 70 درصد دروس عملی و مهارتی و 30 درصد نظری هستند. اگر ستاد کرونای استان به ما اجازه بدهد کلاس ها به شکل حضوری برگزار خواهد شد. البته باید کلاس های عملی و آزمون ها حتما به صورت حضوری باشد، یعنی زمانی این دروس ارائه خواهند شد که وضعیت عادی و آبی باشد تا افراد بتوانند در کارگاه، آزمایشگاه، کارخانه، گلخانه و… حضور یابند.
وی در واکنش به تقلب هایی که در آزمون های مجازی صورت می گیرد، گفت: به دلیل مجازی بودن امتحانات این مورد بعید نیست، اما خوشبختانه برای ما گزارشی در این زمینه ارائه نشده است، ضمن اینکه ما از روسای استانی خواسته بودیم نظارت دقیق و کاملی داشته باشند. از طرفی سامانه امتحانی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز حضور دانشجویان را در امتحان کنترل می کند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره تقلب در امتحان و به جای دیگران امتحان دادن گفت: این مایه تاسف برای آموزش کشور است و با انجام تدابیر لازم، باید از این تخلفات پیشگیری شود. برای جلوگیری از پدیده تقلب علاوه بر نظارت دقیق تر ما برای مراکز و مدرسین بخشنامه کردیم که ارزیابی های خود را در طول ترم انجام دهند و بخشی اصلی نمره پایان ترم در طول ترم کسب و بخش کمی از نمره را امتحان پایان ترم تشکیل می داد.
وی در خصوص شیوه مدیریت و نظارت امتحانات گفت: ما در دانشگاه جامع علمی کاربردی طول ترم از سامانه هایی استفاده کردیم که توسط ستاد اصلی و واحد استانی قابل رصد است. عمده ارزیابی ها در طول ترم انجام شده و بخش کوچکی از نمره به پایان ترم اختصاص داده شد.
دکتر مختار جلالی جواران افزود: در دانشگاه جامع علمی کاربردی یک بخش آزمون های متمرکز داریم که در این بخش، دانشجویان 26 درس را با هم در یک زمان امتحان می دهند، در اینجا نظارت و کنترل خیلی بیشتر بوده و امکان تقلب خیلی کاهش می یابد.
وی تاکید کرد: امیدواریم با واکسیناسیون عمومی و بهبود شرایط کرونا بتوانیم چند ماه آینده کلاس ها را به شکل حضوری داشته باشیم.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پاسخ به این سوال که آیا از مهرماه این دانشگاه به شکل حضوری میزبان دانشجویان خواهد بود؟ گفت: ما همگام با ضوابط ستاد ملی مقابله با کرونا، از روسای دانشگاه های جامع علمی کاربردی در سراسر کشور خواستیم که با کسب مجوز از ستادهای کرونای استان خود، کلاس های حضوری داشته باشند.
وی گفت: اخذ مجوز برگزاری کلاس های حضوری به شکل استثنا برای این بوده که اولا دانشجویان ما خوابگاه ندارند، زیرا بومی هستند. دوما اینکه برخی کلاس ها با تعداد 10 تا 15 نفر دانشجو تشکیل می شود به همین دلیل توانستیم در برخی استان ها مجوز برگزاری حضوری کلاس ها را بگیریم.
دکتر مختار جلالی جواران ادامه داد: اکنون هم پیگیر مجوز برای کلاس های حضوری هستیم زیرا شرایط ما متفاوت است؛ دانشجویان ما خوابگاه و سلف سرویس ندارند. نظر به اینکه 70 درصد واحدها بخش عملی دروس است. ما تا کنون اجازه نداده ایم دروس عملی به شکل مجازی برگزار شود و حتی گاهی چندین ماه منتظر ماندیم تا شرایط عادی شود تا بخش عملی دروس را برگزار کنیم.

  نظرات