نظارت تصویر

سیستم نظارت تصویری و تجهیزات نظارتی کنترل ترافیک شهری برای پایش تصویری و کنترل ترافیک و امنیت شهری با استفاده از سامانه ثبت تخلفات رانندگی، و دوربین های قدرتمند LPR پلاک خوان و راداری، محصولاتی ویژه از سیستم های دوربین مداربسته با کاربردهای خاص می باشند.

سیستم نظارت تصویری:

سیستم های نظارت تصویری به مجموعه ای از تجهیزات گفته می شود که وظیفه ضبط ، پردازش ، مدیریت تصاویر را دارند.

سیستم نظارت تصویری نامی کلی برای سیستم دوربین مداربسته می باشد.

سیستم دوربین مداربسته از شرایط زیر برخوردار است:

حتما مجموعه ای از دوربین ها می باشد.

ممکن است از مجموعه ای از سیستم های ذخیره سازی استفاده نماید.

می تواند شخصی / خصوصی و به صورت انفرادی استفاده شود.

ممکن است فقط برای ضبط استفاده شود و نظارت آنلاین بر روی سیستم وجود نداشته باشد.

  نظرات